Frågor att ställa

Några exempel på aspekter att bedöma vid värdering av en artikel, fler värderingstips via länkarna längre ner

•Relevans? Stämmer artikeln överens med din frågeställning? 
 
•Aktualitet? Är informationen i artikeln fortfarande aktuell? Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället? Hur viktigt kravet på aktualitet är kan variera inom olika ämnesområden och hur mycket som är skrivet i ämnet
 
•Studiestorlek? Hur stor är studien? En större studie kan ge säkrare resultat
 
•Typ av artikel?