Källkritik

Att granska en vetenskaplig rapport Hassmén, P. (1999) Stockholms universitet: Psykologiska institutionen

Fakta om källkritik Skolverket

Kritiskt tänkande bok av Hultén, P. et al (2007) Liber

Sant eller falskt? - metoder i källkritik  Thurén, T. (2003) Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Vilseledning på Internet Sjöstedt, G., Stenström, P. (2002) Styrelsen för psykologiskt försvar

Etik, upphovsrätt och plagiat

Vetenskapsrådets etiksida

Broschyr om upphovsrättslagen (2005) Kungliga biblioteket 

Upphovsrätt.  Skolverket

Hjälp studenterna att undvika plagiat/Guiding students away from plagiarism. Carrol, J., Zetterling, C-M, (2009) KTH

Refero - Antiplagieringsguiden gjord av Akademi Sydost

Urkunds plagiathandbok - Linköpings universitet är anslutet till Urkund.se  

Publicera uppsatser elektroniskt

Innan du publicerar...  

Så här publicerar du elektroniskt

 1. Logga in i publiceringssystemet med ditt studentmailkonto.
 2. Klicka på Lägg till/Ladda upp filer, välj Studentuppsats ur listan och klicka Fortsätt och fyll i fälten med de bibliografiska uppgifterna om ditt examensarbete/uppsats.
  • Du ska inte fylla i nedanstående fält:
   Forskargrupp
   Serie
   Annan Serie
   Lokalt ID
   Arkivnummer
   DOI
   URL
   Benämning på URL
   Utbildningsprogram

   Ingår i projekt
  • I fältet Institution, avdelning eller program fyll i endast i institutionens namn, inga underavdelningar.
  • Använd den inbyggda hjälpfunktionen i formulären genom att klicka på frågetecknet bredvid rubriken.
  • Avsluta proceduren med att ladda upp dokumentfilen (pdf-format) och klicka Skicka in eller som Spara utkast. Skicka in skickar iväg ditt examensarbete/uppsats för publicering medan Spara utkast gör det möjligt att återkomma och ändra ifyllda uppgifter.
  • Om du är nöjd med resultatet och vill publicera examensarbetet klickar du på knappen Skicka in. Ditt examenarbetet skickas för verifiering/granskning av ansvarig administratör på din institution. OBS! Ladda inte upp pdf-filen med ditt examensarbetet/uppsatsen innan du har korrekturläst det eller innan du har tryckt examensarbetet/uppsatsen (i de fall dessa trycks). Vi byter inte ut filer i efterhand.
  • Om dvill inkludera URL-länken till den elektroniska versionen av ditt examensarbete/din uppsats i pdf-filen se rubriken URL-länk till din publikation nedan.
 3. När du har slutfört alla steg i webbformulåret och klickat på Skicka in, visas ett meddelande på bildskärmen du i första hand kontakta din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till LU E-Press.

URL-länk till din publikation

Om du i den tryckta versionen av din uppsats behöver ange sökvägen till den elektroniska versionen gör dpå följande sätt: Logga in i publiceringssystemet för att publicera ditt examensarbete eller din uppsats elektroniskt. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer och sedan Studentuppsats i listan och klicka därefter Fortsätt. Ungefär i mitten av formuläret visas sökvägen/länken till din publikation, under rubriken Identifikationer och URI. En del av hela sökvägen visas: urn:nbn:se:liu:diva-xxxxx (där xxxxx motsvarar numret på publikationen). Den korrekta sökvägen till din publikation blir http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-xxxxx. Byt ut xxxxx mot numret som din publikation erhållit. Kopiera sökvägen och klistra in den i din publikation. Fyll i ditt namn och publikationens titel innan du klickar Avbryt/Spara utkast och därefter klicka Spara utkast i rutan som visas för att spara uppgifterna. Du kan senare logga in igen och komplettera de uppgifter som eventuellt saknas, bifoga pdf-filen och skicka för publicering.