Sök artiklar i databaser

Vad är en vetenskaplig publikation?

Vad är en vetenskaplig publikation? Hur vet man om en tidskrift är vetenskaplig? och vad har tidskriften för ranking inom sitt ämnesområde?

Det är frågor som besvaras i dessa länkar.

Hitta artikeln!

Följ länken  
när du söker i databaser så kontrolleras om LiU har artikeln i fulltext online!

Får du inte tag i artikeln?
kolla om vi har tidskriften tryckt eller elektroniskt via tidskriftslistan.

Har vi inte tidskriften?
Beställ en artikelkopia från annat bibliotek, gratis för LiU studenter och LiU forskare.