Databaser i urval

  • Access Science. Innehåller McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 9th Edition, och McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th Edition Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • Biological abstracts Täcker det mesta inom naturvetenskapens områden men även medicin, biomedicin, farmakologi och hälsofrågor Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • ENVIROnetBASE. Ca400 böcker, handböcker och tabellverk inom miljöområdet i fulltext från CRC Press Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • Klara kemikaliehanteringssystem Är ett webbaserat system till för att skapa en säkrare kemikalieanvänding genom att tillhandahålla information om bland annat regelverk och hantering Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • Science Direct Över 2000 tidskrifter i fulltext från förlaget Elsevier Science fr o m 1995. Innehållsförteckningar är fritt tillgängliga. Välj Search och sedan Journals för att söka i fulltextdatabasen Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • SciTech connect Innehåller referenser och fulltexter från U.S Department of Energy (DOE) 

  • Scopus. Scopus är en multidisciplinära databas. Den indexerar över 16000 tidskrifter från över 4000 förlag inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt. Det finns också webbresurser från Scirus Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!

  • Toxnet: toxicology data network samlar flera databaser inom toxikologi, faramkologi och mutagenitet

  • Web of Science. Omfattar databaserna: Arts & Humanities Citation Index Science Citation Index Social Sciencies Citation Index Web of Science ingår i portalen ISI Web of Knowledge Material från 1975 och framåt Tillgänglig endast för studenter och anställda vid LiU!