Skriva och publicera

Akademiskt skrivande

Søk & Skriv
Guide för uppsatsskrivande från norska bibliotek i samarbete.

Skrivguiden
Om akademiskt skrivande från svenska biblioteket i samarbete.

Etik och plagiering

NoPlagiat
Självstudieguide

Refero
Antiplagieringsguide

Urkunds plagiathandbok

Codex
Om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande (pdf)
Ur Hedin, A (2006) Lärande på hög nivå

Studyguides and strategies
Tips om kritiskt tänkande

Critical thinking
Artikel av H.Siegel, International encyclopedia of education (2010)

Referera och publicera

Citeringsteknik och citeringsstilar
Sammanställning av olika stilar och tekniker

Citering och referenser
Lunds universitetsbibliotek

APA-mall
Förkortad svensk översättning av APA-format för referensskrivning från Röda korsets högskola

Linköping University Electronic Press (E-press)
Om publicering via E-press