Böcker

Böcker på LiU:s bibliotek och på andra bibliotek i Sverige

 


I multisökverktyget UniSearch kan man söka efter både tryckta och elektroniska böcker som finns att låna från Vallabiblioteket, Campus Norrköpings bibliotek eller Medicinska biblioteket. De elektroniska finns tillgängliga via internet.

Unionskatalogen Libris visar vilka tryckta och elektroniska böcker som finns bl a på de svenska högskole- och universitetsbiblioteken.

 

Särskilda samlingar för E-böcker

Fulltextsamlingar med böcker bl a i psykologi:

Ebook Central (tidigare ebrary)
Blandade ämnen, mer än 150 000 e-böcker
EBSCO eBook Collection
Blandade ämnen, ca 400 e-böcker
MIT CogNet
Fulltextsamling för e-böcker och e-tidskrifter inom kognitionsvetenskap
Oxford Scholarship Online

Psykologisamlingen
PsychiatryOnline
Fulltextsamling för e-böcker, bl a DSM-publikationer (uppl. 5), och e-tidskrifter inom psykiatri

SpringerLink
E-böcker inom beteendevetenskap, klinisk psykologi och samhällsvetenskap mm.
Här finns t ex Practitioner’s Guide to Evidence-Based Psychotherapy med kapitel 1: Introduction: Clinician’s Handbook of Evidence-Based Practice Guidelines: The Role of Practice Guidelines in Systematic Quality Improvement

Print-on-demand service för SpringerLink, Springer's MyCopy

Fler e-boksamlingar finns HÄR, välj fliken E-bokssamling

E-publicering, LiU

Sök efter elektroniska uppsatser, rapporter, artiklar och avhandlingar publicerade av anställda och studenter vid LiU i DiVA 

Vetenskapligt publicerat

SwePub
Samlad söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten