Fulltexter från internet

Forskningsrapporter

Fulltexter från Internet

Kunskapsguiden
Portal om bl a psykisk ohälsa

Classics in the History of Psychology
Fulltextarkiv med sökmotor från York University, Toronto

The On-Line Books Page
Fulltextarkiv med psykologiböcker; klassiker och moderna från University of Pennsylvania Library.

Books on Psych Web
Två elektroniska böcker:
The Interpretation of Dreams (3rd edition) by Sigmund Freud
The Varieties of Religious Experience by William James

The Personality Project
Northwestern University

Myndigheter och organisationer

Socialstyrelsen har från sin hemsida ingångar till statistik, författningstexter, riktlinjer, diagnoskoder, fulltextpublikationer mm

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden
Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress 1998

SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering, myndighet med uppgift att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader.