Källkritik, upphovsrätt mm

Nyttiga länkar om källkritik, upphovsrätt och akademisk hederlighet

Upphovsrätt och akademisk hederlighet

Upphovsrätt och plagiering är två begrepp som ofta blandas ihop. På Linköpings universitetsbibliotek bygger vi upp en kompetens inom dessa områden för att kunna vara en resurs i arbetet mot plagiering.

Källkritik

Hitta uppsatser