E-böcker

Encyclopedier, uppslagsverk och ordböcker

Använd uppslagsverken för att få introduktion till ämnesområden och definitioner av begrepp. De uppslagsverk som är länkade här är ett begränsat urval. Fler uppslagsverk finns på bibliotekets hemsida och som referensverk i biblioteket.

E-uppslagsverk inom konst, musik, teater och film

Att söka och läsa e-böcker

Hur söker jag fram e-böcker och går det att söka i dem?

De flesta e-böcker går att söka i bibliotekskatalogen men det är också möjligt att söka fram en e-bok direkt hos e-boksleverantören, exempelvis Ebrary. En av fördelarna med e-böcker är att det är möjligt att söka i hela e-bokens text. 

E-böcker

Universitetsbiblioteket har tillgång till en stor mängd e-böcker (elektroniska böcker) i många olika ämnesområden. De flesta e-böcker går att söka i bibliotekskatalogen med hjälp av författare, titel eller ämnesord. I katalogen ser du att det är en e-bok då det står "1 exemplar tillgängligt vid INTERNET i Fulltext" i träfflistan.

Några exempel: