Börja söka information

Sökteknik och granskning av sökresultatet

Encyclopedier och uppslagsverk

Använd uppslagsverken för att få introduktion till ämnesområden och definitioner av begrepp. Under fliken E-böcker finns länkar till ämnesinriktade uppslagsverk inom konst och design.
De uppslagsverk som är länkade här är ett begränsat urval. Fler uppslagsverk finns på bibliotekets hemsida, under länken Söka och använda och som tryckta referensverk i biblioteket.

Allmänna lexikon/ordböcker

Använd lexikon och ordböcker för att hitta synonymer och kontrollera stavningen.