Samtalsforskning

Samtalsanalys

Litteratursammanställningar

Den nordiska bibliografin omfattar 216 titlar (9 januari 2001) inom ämnesområdet samtalsspråkets grammatik i de nordiska språken (svenska, finska, danska, norska och isländska)

Den internationella bibliografin  innehåller 266 titlar. Bibliografin har satts samman av Henric Bagerius, Mats Eriksson, Kristina Ohlander och Karin Ridell, Uppsala

Bibliography on Conversation Analysis in Scandinavia. Bibliografin är knuten till ett forskarnätverk finansierat av NorFA

Google books sammanställning över böcker inom ämnesområdet

Informationen zur Gesprächsforschung  

Interactional Linguistics Bibliography

Articles on Conversation Analysis. Sammanställd vid Indiana University

Ethno/CA News är producerad av Paul ten Have, Associate Professor vid sociologiska institutionen, universitetet i Amsterdam. Här finns bl a bibliografier, publikationer och kommande konferenser inom ämnesområdet Ethnomethology och Conversation Analysis

Bibliography of Sources for Discourse Analysis Methods. Jay L Lemke vid City University of New York

Research Methods Resources on the WWW: Content Analysis