Uppslagsverk och databaser

Uppslagsverkens texter ger introduktion till ämnesområden, centrala begrepp inom ämnena och definitioner på begrepp. Utmärkta resurser att börja din informationssökning i.

Uppslagsverk och databaser