Skrivregler och terminologi

Sverige

LiU:s språkguide

Myndigheternas skrivregler - Myndigheternas skrivregler för skrivandet i den offentliga förvaltningen.

Rikstermsbanken - Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Språkrådet

Svenska datatermgruppen

TNC - Terminologi­centrum

TT-språket

Danmark 

Retskrivningsregler från sproget.dk

Norge

Rettskriving - norska språkrådet

Ordböcker och lexikon