Ordböcker

Riksantikvarieämbetet - Runor och runstenar

Diskussionsforum

Arkeologiforum har en grupp som diskuterar runor

Användbara länkar

Fornsök - Riksantikvarieämbetet

Historiska museets sida om runor

Samnordisk runtextdatabas - Uppsala universitet