Databaser

Ortnamnregistret - Insitutet för språk och folkminnen

Ortnamn

Sverige

Sveriges Nationalatlas Ortregister

Danmark

Autoriserede stednavne i Danmark - Webbplats med 25.000 danska ortsnamns officiella stavning samt inplacering i socken, kommun och län

Finland

Svenska ortsnamn i Finland - forskningscentralen för de inhemska språken. Har också givit ut Namnledslexikon

Norge

Norske gaardnavne - Databas som innehåller band 1-17 (av totalt 18 band) av Oluf Ryghs Norske gaardnavne, 1897-1911.