Lingvistik

Institutioner

Språkvårdsgruppen  - I Språkvårdsgruppen ingår Mediespråksgruppen, Samspråk,  SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Akademien, Svenska Språkbyrån i Finland, Språkrådet, Sveriges Radio och Terminologicentrum TNC.

Bra länksidor

The Linguist list - forum för akademiker verksamma inom språkvetenskap. Här finns bl a en databas med dissertation abstracts och papers inom språkvetenskap, länksamlingar, mailinglistor och mycket annat

Lexikon m m

Lexikon of Linguistics - Utrecht universitet