Hitta texter på nätet

Sverige
Projekt Runeberg - Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.

Svenska klassiker - Svenska Akademien har gett ut en serie svenska klassiker i tillförlitliga utgåvor med modern stavning. Hittills har 27 titlar utkommit, och serien utökas fortlöpande. Flertalet kan laddas hem i pdf-format

Litteraturbanken

Fornsvenska textbanken - tillhandahåller maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter

Danmark
Arkiv for Dansk Litteratur - dokumenterar författare från 1100-talet till Gustaf Munch-Petersen

Norge
NBDigital Bokhylla  Norsk Nasjonalbibliotek digitaliserar

Tekstsamlingen -. 60 000 sidor central norsk skönlitteratur och sakprosa från 1500-1900-talet, med tonvikt på 1800-talet. Samlingen ingår i Dokumentasjonsprosjektet.