Att skriva uppsats

Vad är en vetenskaplig artikel?

  Etik, upphovsrätt och plagiat

  Källkritik

    Referens- och citeringsteknik

 

APA
APA-mall - förkortad svensk översättning av APA från Röda Korsets Högskola.
Degelman & Harris (2007) APA Style Essentials  - från Vanguard University.

Harvard
Guide till Harvardsystemet - (2010) Högskolan i Borås.
Harvardsystemet -  exempelsamling från högskolebiblioteket i Skövde..