Att skriva uppsats

  Vad är en vetenskaplig artikel?

    Etik, upphovsrätt och plagiat

    Källkritik

    Språkråd

      Referens- och citeringsteknik

 

APA
Degelman & Harris (2007) APA Style Essentials  - från Vanguard University.

Harvard
Guide till Harvardsystemet - (2010) Högskolan i Borås.
Harvardsystemet -  exempelsamling från högskolebiblioteket i Skövde.
Coventry University Harvard Reference Style guide - Centre for Academic Writing


    

Boka en bibliotekarie

Boka en bibliotekarie