Tyska tidskrifter/Deutsche Zeitschriften

Språkvetenskap

Tidskrifter på tyska vid Vallabiblioteket. Länkar till katalogposterna och till tidskrifternas webbplats.

Deutsch als Fremdsprache : Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen vier Hefte.

Deutsche Sprache : Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen vier Hefte.

Info DaF: Informationen Deutsch als Fremdsprache i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen sechs Hefte.

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns  här. Pro Jahr erscheint ein Heft.

Lili : Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen vier Hefte. 

Muttersprache : Zeitschrift für Pflege und Erforschung der deutschen Sprache i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen vier Hefte.

Zielsprache Deutsch : Zeitschrift für Unterrichtsmethodik und angewandte Sprachwissenschaft i tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen drei Hefte.

Litteraturvetenskap

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte tryckt format. Länk till tidskriftens webbplats finns här.

Weimarer Beiträge : Zeitschrift für deutsche Literaturgeschichte. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen vier Hefte.

Wirkendes Wort : deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre. Länk till tidskriftens webbplats finns här. Pro Jahr erscheinen drei Hefte.

Samhällsvetenskap & Ekonomi

Süddeutsche Zeitung, Vallabibliotekets bestånd. Online (ej fulltext).

Stern, Vallabibliotekets bestånd. Online (ej fulltext). Wöchentlich.

 

Sökverktyg

Pedagogik

Ämnesöverskridande