Tyska 92TY31

Grammatik och språkfärdighet

Tysk språk- och litteraturhistoria

Muntligt slutprov i litteratur

Språkdidaktiska studier, referensverk

Fördjupande litteratur, handböcker och lexika Tysk språk- och litteraturhistoria