Företags- och branschinformation: Start

Branschnyckeltal

SCB Branschnyckeltal
40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher som presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass. Databasen består av Excel-filer och uppdateras i november varje år.

Se även sidan Nyckeltal

Svensk affärspress

Mediearkivet (Retriever)
Artikelarkiv för bland annat svensk affärs- och branschpress. Samtliga artiklar är tillgängliga i fulltext.

Internationell affärspress

Business Source Premier
Databas som bland annat innehåller internationell affärspress och branschtidskrifter.

Kontaktbibliotekarie

Magdalena Öström's picture
Magdalena Öström
Kontakt:
Vallabiblioteket Linköping
Hemsida