Branschnyckeltal

SCB Branschnyckeltal
40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass.
Databasen består av Excel-filer och uppdateras i november varje år.

Se även sidan Nyckeltal

Svensk affärspress

Mediearkivet (Retriever)
Artikelarkiv för bland annat svensk och norsk affärs- och branschpress.
Samtliga artiklar är tillgängliga i fulltext.

Internationell affärspress

Business Source Premier
Databasen innehåller bland annat internationell affärspress och branschtidskrifter. Dessutom företagsanalyser, branschanalyser, marknadsrapporter, SWOT-analyser.