Genvägar

Allt om inloggning

Inköpsförslag

Låna om böcker och köa via webben

Fjärrlån
Formulär för bok/artikelbeställningar

Är tidskriften vetenskaplig? Se Ulrich´s Periodicals Directory
Information om över 250 000 tidskrifter

Bibliotekets hemsida

Tillgång till e-resurser

information om hur du lättare får tillgång till bibliotekets elektroniska resurser.

LiUB Proxy

LiUB Proxy - tillgång till e-resurser hemifrån
Använd bibliotekets proxy-bookmarklet för att enklare komma åt e-resurser när du inte är på campus. Gör så här

Mendeley

Referenshanteringsprogram

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet för TekFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se

Sök information

Libris

Sök i LIBRIS

Svenska universitets- och forskningsbiblioteks söktjänst

Google Scholar

Google Scholar Search

Uppsök

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Från olika lärosäten i Sverige