Biblioterapeutiska träffar för LiU:s anställda: Fyrkantiga ögon

 

Biblioterapi - att genom en gemensam läsning av korta skönlitterära texter och ett reflekterande samtal kring dessa, få nya perspektiv på och redskap att hantera svåra situationer, obekväma känslor eller problem.
I flera andra länder är biblioterapi redan ett etablerat forskningsområde och nu även i Sverige.
På svenska universitets-/bibliotek erbjuds biblioterapi med olika teman och ändamål t. ex. LärarAkuten, Bokbandage, Studenter i coronatider.

Varför?
Vi, LiU:s anställda, har nyligen fått veta att hemarbetet ska fortsätta vårterminen ut. Vi är många som upplever en känsla av isolering, ensamhet (professionellt och/eller privat) och oro för anhöriga och vänner.
Därför inbjuder Linköpings universitetsbibliotek till biblioterapeutiska träffar för en stund samvaro och gemenskap.
Med utgångspunkt i korta litterära texter reflekterar vi över vår situation och våra upplevelser i rådande coronatider - stort som smått.

När?
9 juni 2021 kl. 10:00-11:00
Var?
Gruppsamtal online via Zoom.
OBS! Zoom-länken meddelas via din e-post, först när du skickat in din anmälan.
Med vem?
Tillsammans med Marie Wiberg och Magdalena Öström, bibliotekarier vid LiUs universitetsbibliotek.
Hur många?
Max åtta deltagare.

Välkommen att träffa oss

Tipsa oss om relevanta resurser m.m.