Genvägar

Allt om inloggning

Är artikeln vetenskaplig? Se Ulrich´s Periodicals Directory
Information om över 250 000 tidskrifter

Global Grant
Information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. Databasen har uppgifter från hela världen men är bäst på USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Norden.

Publicera ditt arbete elektroniskt

Inköpsförslag

 

Bibliotekets hemsida


 

 

TILLGÅNG TILL E-RESURSER

information om hur du lättare får tillgång till bibliotekets elektroniska resurser

Mendeley

Referenshanteringssystem
Spara och hantera dina referenser för att sedan infoga dem i dokument.

Läs mer

Guide till Mendeley - kom igång

Uppsök

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Från olika lärosäten i Sverige