Arbetsterapeutprogrammet: Ämnesguide

Välkommen

Välkommen till ämnesguiden för Arbetsterapeutprogrammet!

Här hittar du många av bibliotekets resurser inom arbetsterapi med tips på användbara källor.

Via menyn till vänster når du nyttiga resurser och manualer för din informationshantering.

Samtliga av bibliotekets resurser når du via bibliotekets hemsida.

Tänk på...

att du under hela utbildningen ska söka, värdera och använda dig av information och därmed behöver vara bekant med:

Kontaktbibliotekarie

Tips

SBU:s miniordlista

Förklaringar av

termer för

utvärdering av

medicinska metoder.