TFYY51 - Ingenjörsprojekt: Home

Sök information

Tidskriftsartiklar/Databaser

Det bästa sättet att hitta tidskriftsartiklar är att söka i databaser.

De flesta databaserna är referensdatabaser - dvs man får en kort sammanfattning av artikeln, ofta med en länk till artikeln i fulltext.

Följ länken "LiU Full text" så får du veta om LiUB har artikeln i fulltext online! Finns den inte, sök efter tidskriftens titel i bibliotekets tidskriftslista, så ser du om vi har den på papper.

Det finns också databaser där alla artiklar finns med i fulltext. 

Academic Search Complete - Referenser till artiklar inom alla ämnesområden

AccessEngineering - en e-bokssamling med mycket handböcker inom ingenjörvetenskaperna. Här finns även t ex Data Vis, där man bl a kan jämföra olika materialtyper och själv lägga in värden.

Artikelsök - Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar

Business Source Premier - Företagsekonomi. Indexerar över 10000 tidskrifter varav över 2000 finns i fulltext.Dessutom företagsanalyser, branschanalyser, marknadsrapporter, SWOT-analyser.

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. LiU:s elektroniska publicering. Artiklar, examensarbeten, avhandlingar. 2000-

Espacenet - Patent

Google patent - bra komplement till Espacenet

Google scholar

Kompass - Register över produkter och företag från hela världen. Sökbart är produkter och service, företagsnamn, varumärkesnamn och befattningshavare.

Libris - samsökning efter främst böcker på svenska universitets- och forskningsbibliotek, vetenskapliga bibliotek, länsbibliotek och en stor mängd andra bibliotek. Även den svenska nationalkatalogen. 

PubMed - referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. 1948-

Retriever - Arkiv för ca: 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter mm

Retriever Business - Företagsdatabas som innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik,  för svenska företag och koncerner. Ersätter Affärsdata.

Scopus - Multidisciplinär, framförallt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Referenser, många med länkar till fulltex. Här kan man även få fram patent i sin sökning - bygger då på Espacenet.

Svensk patentdatabas - Svenska patent

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

USPTO - United States Patent and Trademark Office - amerikanska patent i fulltext

Web of Science - Referenser till artiklar från allaa ämnesområden. Citatsökning möjlig.

Här hittar Du samtliga databaser vid universitetsbiblioteket.

Uppslagsverk och ordböcker

Nationalencyklopedin - under fliken "Tjänster" hittar ni ett stort antal ordböcker att söka i.

Encyclopedia Brittanica Online

AccessMedicine

AccessScience - Encyclopedia of Science and Technology

Tyda.se 

Kontakt med biblioteket

Kontaktperson för TFYY51
Göran Lindgren, IFM

Övriga undervisande bibliotekarier på kursen

Peter Igelström

Anna-Karin Malmborg, IFM

Mikael Rosell, ISY, IDA

Henrik Wallheim
 

www.bibl.liu.se
Universitetsbibliotekets startsida