Läshinder: Startsida

Talboksservice till studenter vid LiU

Studenter med läs- och skrivsvårigheter, synskada,
rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning kan få hjälp på biblioteket
att låna böcker på anpassade medier.

  • talböcker
  • böcker i punktskrift
  • e-text

Talböcker finns i MTM:s digitala bibliotek Legimus.
På Universitetsbiblioteket kan du få ett konto så att du själv kan ladda ned talböcker.
Du som inte väljer att ladda ned själv kan få hjälp på biblioteket.
Du som har tillgång till tjänsten Egen nedladdning kan också ladda ned och läsa talböcker i mobilen.
Läs mer här: http://www.legimus.se/appenlegimus
Om obligatorisk kurslitteratur inte finns inläst som talbok eller i annat anpassat
medium kan biblioteket beställa nyproduktion hos MTM.

Det är bara studenter som går kurser och program som ger högskolepoäng
som får låna anpassad litteratur.

Det finns en reursdator på varje bibliotek. Den är utrustad med program för skärmförstoring, talsyntes och läsprogram för talböcker.
Hörlurar kan lånas i lånedisken.

TorTalk, Stava Rex och Spellright

Universitetet har tecknat campuslicens för talsyntesprogrammet TorTalk. Programmet gör att man kan man få all text som syns på datorns skärm uppläst.
Ladda ner TorTalk kostnadsfritt via MinIT.

När man laddar ner programmet ingår en svensk och en engelsk röst. Vill man ha en annan röst eller ett annat språk laddar man ner det från TorTalk:s hemsida.

Stava Rex och Spellright är rättstavningsprogram speciellt utvecklade för personer med dyslexi. Även dessa laddas ner kostnadsfritt via MinIT.


Lathund för Stava Rex för PC
Lathund för Stava Rex för Mac

Lathund för SpellRight för PC
Lathund för SpellRight för Mac

Läsa direkt i Legimus webbspelare

Du vet väl att det finns en webbspelare på legimus.se. Nu behöver du inte ladda ned några filer för att läsa talböcker och webbspelaren fungerar på alla plattformar.
Läs mer och prova webbspelaren

Legimus

Legimus 
Bibliotek med talböcker, böcker med e-text och punktskriftsböcker.

 

Informationsbroschyr

TexSTo läsverktyg

NYTT!
TexSTo (länk till verktyget)
TexSTo är ett verktyg för att underlätta läsning av olika typer av texter.  De funktioner som finns i TexSTo är sammanfattning, förenkling, läslinjal, uppläsning och synonymhantering.

OBS! Endast för texter på svenska.

 

NE.se

Nationalencyklopedin (NE) ger tillgång till faktagranskade artiklar, film och radioprogram från UR (Utbildningsradion), Världens länder samt ordböcker på flera språk (inklusive ett stort antal minoritetsspråk.)
Sök i NE.se