Medicinska biblioteket

Resursdator

Det finns en resursdator på Medicinska biblioteket. Datorn är utrustad med följande program:

Skärmförstoring: SuperNova Reader Magnifier
Läsprogram för talböcker: Amis
Talsyntes: TorTalk och SuperNova Reader Magnifier
Rättstavningsprogram: Stava Rex (svenska) och SpellRight (engelska)

TorTalk, Stava Rex och SpellRight finns på alla bibliotekets publika datorer (förutom de utan inloggning där du endast kommer åt bibliotekets söktjänst Unisearch).

Hörlurar kan lånas i disken.

Kontaktperson