Böcker

Böcker på LiU:s bibliotek och på andra bibliotek i Sverige

UniSearch 
Här kan man söka efter tryckta böcker som finns på hyllan (om de inte är utlånade) på Vallabiblioteket, Campus Norrköpings bibliotek eller Medicinska biblioteket.
Det går även att söka efter elektroniska böcker som man når via internetdator, oberoende av plats.

Unionskatalogen Libris visar vilka tryckta och elektroniska böcker som finns på de svenska högskole- och universitetsbiblioteken.

E-böcker

Samlingar med e-böcker:

Ebook Central (tidigare ebrary)
Blandade ämnen, mer än 150 000 e-böcker
eBook Collection (=Netlibrary)
Blandade ämnen, ca 400 e-böcker
MIT CogNet
Fulltextsamling för e-böcker och e-tidskrifter inom kognitionsvetenskap
PsychiatryOnline
Fulltextsamling för e-böcker, bl a DSM-publikationer, och e-tidskrifter inom psykiatri

SpringerLink
E-böcker inom beteendevetenskap, psykologi, humaniora och samhällsvetenskap
Print-on-demand service för SpringerLink, Springer's MyCopy

Fler e-boksamlingar finns HÄR, välj fliken E-bokssamlingar

E-publicering, LiU

Sök efter elektroniska uppsatser, rapporter, artiklar och avhandlingar publicerade av anställda och studenter vid LiU i DiVA 

Vetenskapligt publicerat

SwePub
Samlad söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Forskning och projekt

Myndigheten för delaktighet har uppdraget att föra ut funktionshinderspolitiken. Publikationer.
Socialstyrelsen har sida om funktionshinder med länkar till rapporter i pdf.