Skriva och publicera

Akademiskt skrivande

Søk & Skriv
Guide för uppsatsskrivande från norska bibliotek i samarbete.

Skrivguiden
Om akademiskt skrivande från svenska biblioteket i samarbete.

Etik och plagiering

NoPlagiat
Självstudieguide

Refero
Antiplagieringsguide

Urkunds plagiathandbok

Codex
Om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Hederskodex för studenter och anställda
Gällande vid Linköpings universitet
 

Kritiskt tänkande

Studyguides and strategies
Tips om kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande (pdf)
Ur Hedin, A (2006) Lärande på hög nivå

Critical thinking
Artikel av H.Siegel, International encyclopedia of education (2010)

Referera och publicera

Citeringsteknik och citeringsstilar
Sammanställning av olika stilar och tekniker

Citering och referenser
Lunds universitetsbibliotek

Linköping University Electronic Press (E-press)
Om publicering via E-press