Att skriva uppsats

Hitta examensarbeten

Upphovsrätt och plagiat

  Referens- och citeringsteknik

APA
APA-mall - förkortad svensk översättning av APA från Röda Korsets Högskola
Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)

Harvard
Guide till Harvardsystemet - (2017) Högskolan i Borås.