Bibliografiska referenser

Bibliografiska referenser

Exempel på bibliografiska referenser enligt Harvardsystemet.

Böcker

Turner, Barry (1985). Vart går Sverige?. Solna: Esselte fakta

När boken saknar författare anges redaktör/editor:

Trendall, A. F. & Morris, R. C. (red.) (1983). Iron-formation: facts and problems. Oxford: Elsevier Scientific

E-bok

Borjas, George J. (red.) (2007). Mexican immigration to the United States (Elektronisk). Chicago: University of Chicago Press. Tillgänglig: ebrary. (2009-10-29)

Tidskriftsartiklar

Andersson, G. (2006). IP-tv ger renässans åt fasta nät. Elektroniktidningen, häfte 8, s. 22-23.

Fler än en författare:
Peck, C., Hursey, J., Mccoy, J. & Pande, V. (2005). Building Internet distributed computing. Dr. Dobb's Journal, vol. 30: 11, pp. 39-41.

Tidningsartiklar

Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter, 21 juli.

Konferensartiklar

Herget, Josef (1992). Towards a dynamic approach to information marketing. I Teknologi och kompetens. Proccedings of the 8th Nordic Conference on information and documentation, 19-21 maj 1992, Helsingborg, s. 163-68.

Mayer, M. (2008), "Innovation, design, and simplicity at google", 39th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, SIGCSE 2008, pp. 199.

Rapporter

Olsson, Fredrik (2004). A lab system for secret sharing. Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. (LITH-ISY-Ex-ET-0252).

Pettersson, Rune (2001). Trovärdiga bilder. Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar. (Rapport /Styrelsen för psykologiskt försvar : 180)

Patent

Kamijo, E., Nogawa, S. Process for producing superconducting thin film. US 4,861,750. (1989-08-29)

Webbsidor

Linux online! (senast uppdaterad 2007-07-02). What is Linux. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.linux.org/info. (2009-10-29).

Linköping university electronic press (senast uppdaterad 2009-04-23). (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.ep.liu.se. (2009-10-29).


Du kan läsa mer på sidan Citeringsteknik och citeringsstilar. Specifikt om Harvardsystemet kan du läsa på Borås högskolas sida Guide till Harvardsystemet.

Olika referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram kan du lätt hålla reda på dina referenser, citera korrekt och göra litteraturlistor

För mer information, se:

Citera och referera

Mendeley.com

Mendeley - hjälpsida från LiUB