Böcker

Böcker på LiU:s bibliotek och på andra bibliotek i Sverige

 

UniSearch 
Här kan man söka efter tryckta böcker som finns på hyllan (om de inte är utlånade) på Vallabiblioteket, Campus Norrköpings bibliotek eller Medicinska biblioteket.
Det går även att söka efter elektroniska böcker som man når via internetdator, oberoende av plats.

Unionskatalogen Libris visar vilka tryckta och elektroniska böcker som finns på de svenska högskole- och universitetsbiblioteken.

 

Särskilda samlingar för E-böcker

Fulltextsamlingar med böcker bl a i psykologi:

Ebook Central (tidigare ebrary)
Blandade ämnen, ca 110 000 e-böcker
EBSCO eBook Collection
Blandade ämnen, ca 400 e-böcker
MIT CogNet
Fulltextsamling för e-böcker och e-tidskrifter inom kognitionsvetenskap
Oxford Scholarship Online

Psykologisamlingen
PsychiatryOnline
Fulltextsamling för e-böcker, bl a DSM-publikationer (uppl. 5), och e-tidskrifter inom psykiatri

SpringerLink
E-böcker inom beteendevetenskap, klinisk psykologi och samhällsvetenskap mm.
Print-on-demand service för SpringerLink, Springer's MyCopy

Fler e-boksamlingar finns HÄR

E-publicering, LiU

Sök efter elektroniska uppsatser, rapporter, artiklar och avhandlingar publicerade av anställda och studenter vid LiU i DiVA 

Vetenskapligt publicerat

SwePub
Samlad söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten