Tidskrifter, artiklar och filmer

Sök artiklar och filmer i databaser

PsycINFO
Psykologidatabas med referenser till artiklar, böcker och kapitel i böcker.
PsycTHERAPY
Filmade demonstrationer av terapisessioner. Mer information om tjänsten finns HÄR.
ERIC
Referensdatabas i pedagogik
PubMed
Medicinsk referensdatabas. Innehåller även klinisk psykologi.
Web of Science
Med Social Sciences Citation Index. Referensdatabas med citeringssökning.
Scopus
Multidisciplinär citeringsdatabas
Cochrane
Databas för evidensbaserad vård, även systematiska litteraturöversikter från randomiserade studier
PILOTS
Referensdatabas för området posttraumatiskt stressyndrom. Klicka på länken mitt på sidan som ser ut så här Search the PILOTS DatabaseLink will take you outside the VA website. VA is not responsible for the content of the linked site. OBS här fungerar inte länken.
TRIP
Fri sökmotor för evidens inom vården

Svenska tidskrifter

Den svenska databasen Artikelsök har referenser till artiklar i t ex tidskrifterna Divan, Insikten, Mellanrummet (-2010), Modern psykologi, Psykisk hälsa och Psykologtidningen.

Artiklar i svensk dagspress

I databasen Retriever (tid. Mediearkivet) kan den svenska dagspressens artiklar sökas fram i fulltext

Fria tidskrifter

Directory of Open Access Journals och projektet Public library of science är tjänster för vetenskapligt och granskat publicerat material fritt tillgängligt.

Referenshantering

Mendeley logotype

Att använda Mendeley

Skapa användarkonto och ladda ned programmet via Mendeley.com.
Börja använda programmet, mer info: Använda Mendeley.

Biblioteket erbjuder introduktioner i Mendeley samt support för LiU-studenter och anställda.
Boka en introduktion eller kontakta oss via referenshantering@bibl.liu.se.

Guider och manualer till Mendeley
Guide till Mendeley (PDF-fil)
Import av referenser till Mendeley (PDF-fil)

Sök artiklar i fulltextsamlingar

Peer review

Sök på tidskriftens namn eller ISSN för att få uppgift om Peer review (referee).

Internet